Általános Szerződési Feltételek


Érvényesség
Mindenfajta, ügyfeleinkkel bonyolított tevékenység során az általános szerződési feltételek az irányadók.
Szolgáltatásaink igénybe vétele egyben azt jelenti, hogy ügyfelünk elismeri ezen általános feltételeket, amelyek üzleti kapcsolatunk
egész idejére érvényesek. Érvényesek továbbá esetleges további, jövőbeni üzleti kapcsolatunkra is.
Az Általános szerződési feltételek bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem befolyásolja a többi pont érvényességét.
Ilyen esetben a jogi és gazdasági feltételeknek és céloknak leginkább megfelelő érvényes rendelkezések tekintendők irányadónak.

Vonatkozó törvények és jogszabályok
Általános szerződési feltételek és mindenfajta üzleti tevékenység köztünk és ügyfeleink között kizárólag szlovák jogszabályok alá esik, nem vonatkoznak rá
nemzetközi, kereskedelmi előírások. Mindenféle a felek közt felmerülő vitás kérdés jogi orvoslata lehetőség szerint Szlovákiában, Komárnoban történik.

A nyelvtanításról
Magánórák
Magánoktatás szervezhető hétköznapokon délelőtt 8 és este 8, szombaton délelőtt 9 és délután 1 óra közötti időpontokban.
Időpont elhalasztását a megadott telefonszámon sms-ben vagy telefonon a tervezett óra dátumát megelőzően 24 órával be kell jelenteni, máskülönben az óradíjat ügyfelünk köteles kifizetni. Amennyiben a tanár hibájából marad el az óra, a következő késői lemondást elengedjük. 
Harminc perces vagy annál hosszabb késés esetén, annak előzetes bejelentése nélkül az óra megtartását nem tudjuk garantálni.

Csoportos órák (csak személyesen):
Az óraszám és a tanmenet változtatásának jogát fenntartjuk.

Órák időtartama:
Tanfolyamok esetén (csak személyesen) az órák időtartama:
Minden egyes tanítási óra 50 perces. Az órák között 10 perces szüneteket tartunk.

Magánórák esetén 60-90-120 perces órákat tartunk.

Munkaszüneti napokon vagy a mi hibánkból elmaradó órák
A munkaszüneti napok vagy egyéb okok miatt elmaradó órákat minden esetben természetesen a diákok további költsége nélkül pótoljuk.

Jelentkezés
Jelentkezni az interneten e-mailben lehet, írásos formában.

Fizetés menete
Jelentkezési díj nincs.
Fizetési lehetőségek:
A tandíj az óra előtt legkésőbb 1 nappal online fizetendő, illetve lehetséges előre fizetni.
Elektronikus átutalással történő fizetés esetén a fizetés minden esetben előre történik.
Órákon folyamatosan részt venni csak a tandíj folyamatos banki átutalása mellett lehetséges.
Ez esetben az összegről havonta számlát állítunk ki, melyet emailben/ postai úton elküldünk.
Céges számlát csak abban az esetben áll módunkban kiállítani, ha céges számláról érkezett az átutalás.

Visszalépés

Az órák egyenkénti fizetése esetén az órák az óra megkezdése előtt legkésőbb 24 órával módosítható.

Kedvezményes csomagok/ személyes tanfolyamok esetén:
A szerződéstől való visszalépés, a tandíj egy részének elvesztése nélkül, csakis a tanfolyam kezdete előtt lehetséges,
legkésőbb az óra kezdése előtt 24 órával lehetséges. Ezen esetben 35 Eur -ot megtartunk kezelési költségként.
Lehetséges továbbá elállni a szerződéstől a tanfolyam kezdete után is, amennyiben az előre kifizetett órákból kevesebb, mint 2 került megtartásra.
A kezdés után ügyfelünk részéről történő visszalépés esetén a befizetett összeg 50%-át mint kezelési költséget visszatartjuk. Megtartjuk továbbá bármilyen felmerült bankátutalás költségét is.
Később a szerződés felbontása nem lehetséges. Egyes esetekben csakis saját megítélésünk alapján tehetünk kivételt.

A tanfolyam megkezdése után bármilyen, a nyelviskolán kívül eső ok (pl.: egészségügyi, munkahelyi, családi probléma, stb.) indokolná a tanuló kimaradását, a tanuló a tanárokkal szemben semmilyen követeléssel nem él.
A kedvezményes csomagokat 3 hónapon belül kell lejárni.
35 Eur halasztási díj ellenében a tanfolyamon fennmaradt tanórák száma lejárható a tanfolyam kezdési időpontjától számítottan 6 hónapig.
Minden ilyen esetben igazolást állítunk ki a fennmaradt órák számáról.
A nyelvtanfolyam a mi hibánkból történő meghiúsulása esetén a befizetett teljes összeget visszatérítjük.

Ajándék órák
Az előre kifizetett órák nem személyre szólóak, átruházhatók harmadik félre bármely az iskola által megadott még szabad időpontokban.
Visszalépéskor a befizetett díjat minden esetben visszatartjuk.

Fizetés módja
Fizetés bármely kurzusunkra az alábbi módokon lehetséges:
– online bankkártyás fizetés
– banki átutalás (tanóra előtt egy héttel).

Árak érvényessége
Információs füzetünkben és weboldalunkon olvasható árak visszavonásig érvényesek.

ÁFA és adók
Programjaink és tanfolyamaink ÁFA mentesek.

Kárfelelősség (csak személyes képzés esetén)
A tanfolyami helyszíneken okozott kárért a tanuló vállalja a felelősséget.
Az iskola és dolgozói semmiféle személyes tulajdon elvesztésében sem tehetők felelőssé.

Bárminemű változásról levélben vagy telefonon értesítjük a hallgatót.
 
Kijelentem, hogy a jelentkezési feltételeket elolvastam, a benne foglaltakat tudomásul vettem és azokat elfogadom és betartom.
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így a tanfolyam megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után.